Networkviet.vn
0

Gateway - Tường lửa - Firewall

(Tổng 2 sản phẩm)
Lọc sản phẩm
Thông số thêm

Kéo thả thêm thông số vào đây

Gateway – Tường lửa – Firewall

Gateway sinh ra có nhiệm vụ giúp ghép nối các loại giao thức với nhau, Gateway chuyển đổi từ loại giao thức này sang loại giao thức khác. Thông Gateway, các máy tính trong mạng sử dụng giao thức khác nhau có thể giao tiếp được với nhau.

Tường Lửa – Firewall là hệ thống giám sát và bảo mật giữa nhiều mạng chạy trên 1 thiết bị phần cứng mạng. Nó dựa trên máy chủ chạy trên máy tính chủ và kiểm soát lưu lượng Up và Download của các máy đó. Tường Lửa – Firewall cũng được phân loại thành tường lửa bảo vệ để bảo vệ an toàn cho PC cá nhân hay mạng LAN cục bộ. Tránh sự xâm nhập, tấn công từ bên ngoài. Tường lửa ngăn chặn thường do các nhà mạng thiết lập. Có nhiệm vụ ngăn chặn không cho PC truy cập một số máy chủ nhất định hoặc các trang web, thường dùng với mục đích kiểm duyệt Internet.

Gateway – Tường lửa – Firewall

Sắp xếp theo: